Kranten en tijdschriften

Zoeken op woord

Zoek naar:  
Zoek in:    alle velden     titel    
Woord:    heel woord     deel van woord    
Per scherm:   
 


Zoeken op plaats

Op de kaart van IndonesiŽ zijn de belangrijkste plaatsen aangegeven waar kranten en tijdschriften uitgegeven werden. Titels uit andere plaatsen kunt u vinden via de zoekfunctie hierboven.

Ga met de cursor over de kaart en klik op de plaatsnaam.
Medan Padang Buitenzorg/Bogor Bandoeng Batavia/Djakarta en Weltevreden Semarang Djokjakarta Soerabaja Bandjermasin Makassar Menado