Webtentoonstelling - Vrouwen in de journalistiek

In de Indische journalistiek zijn ook vrouwen werkzaam, zoals Beata van Helsdingen-Schoevers, Soewarsih Djojopoespito, Beb Vuyk en A.H. Führi-Mierop. Zij schrijven journalistieke en literaire bijdragen in kranten en tijdschriften, artikelen die een maatschappelijk geëngageerde geest ademen, met aandacht voor de belangen van Indo-europeanen, van vrouwen en van uitgebuite 'inlanders'. Vrouwelijke journalisten schrijven ook over vrouwen- of 'dames'zaken, al dan niet in speciale tijdschriften voor vrouwen. Beb Vuyk en Soewarsih Djojopoespito zijn nauw betrokken bij het kritische tijdschrift Kritiek en Opbouw. Führi-Mierop is een van de weinige hoofdredacteuren in Indonesië. In Soerabaja zwaait ze na 1945 de scepter over de Nieuwe Courant en het Nieuw Soerabaiasch Handelsblad.