Webtentoonstelling - Vrouwen in de journalistiek

Soewarsih Djojopoespito, (1912-1977) Soewarsih Djojopoespito voor haar huis in Yogyakarta in 1971 (Foto: Gerard Termorshuizen)
Soewarsih Djojopoespito
(1912-1977)
De begaafde Soewarsih Djojopoespito is leerlinge op een speciaal voor inheemse meisjes bestemde Kartini-school. Ze gaat naar de MULO en vervolgens naar de Kweekschool en wordt een van de eerste Indonesische onderwijzeressen met een Europese akte. Ze kiest er echter voor om onderwijs aan Indonesische kinderen te geven en schaart zich achter het Indonesisch nationalisme. In de jaren dertig maakt ze deel uit van de kring van journalisten en literatoren rondom het in 1938 opgerichte progressieve tijdschrift Kritiek en Opbouw. Ook na de oorlog is ze weer van de partij bij het in 1947 heropgerichte Kritiek en Opbouw.

Biografische informatie »