Webtentoonstelling - Vrouwen in de journalistiek

De Echo, 13 maart 1904
De Echo
13 maart 1904
Vestigingsplaats redactie: Djokja
Jaar eerste uitgave: 1899

De Echo (1899-1905) is een interessant tijdschrift omdat het voor het eerst in Indië een forum en ontmoetingsplaats biedt aan hen wie de emancipatie van de vrouw in de kolonie ter harte gaat. De Echo wordt uitgegeven in Djokjakarta (Midden-Java) en aanvankelijk geredigeerd door mevrouw T. ter Horst-de Boer. Het blad heeft zo'n 300 abonnees.
Veel van de bijdragen aan De Echo worden, zoals Ter Horst-de Boer graag ziet, geschreven door lezeressen. Een van de thema's is de rol van de vrouw in de veranderende Indische samenleving. Het zijn vooral ontwikkelde en vooruitstrevende vrouwen die in De Echo schrijven en ook de lezeressen zijn afkomstig uit deze kring.