Webtentoonstelling - De Republiek Indonesia, 1945-1958

Het Nieuwsblad voor Sumatra, 8 december 1948
Het Nieuwsblad voor Sumatra
8 december 1948
Vestigingsplaats redactie: Medan
Jaar eerste uitgave: 1948

Het Nieuwsblad voor Sumatra ontstaat na de oorlog - in 1948 - uit de samenvoeging van de Sumatra Post en de Deli Courant. Oudgediende W.S.B. (Wim) Klooster, voor de oorlog hoofdredacteur van de Deli Courant, is hoofdredacteur van dit nieuwe blad.
De voorpagina staat vol met nieuws over de ontwikkelingen in IndonesiŽ, doorspekt met berichten uit Nederland en Europa. De vlag in top bij de brug van Vianen is zelfs voorpaginanieuws in het Sumatraanse Medan!
In zijn hoofdredactioneel beklemtoont Wim Klooster de noodzakelijke samenwerking en saamhorigheid in het nieuwe IndonesiŽ. Hij prijst de nieuwe Volksuniversiteit te Bandoeng als voorbeeld van uitwisseling van kennis en ideeŽn. Zijn betoog heeft een zweem van 'ethische politiek'.