Webtentoonstelling - De Republiek Indonesia, 1945-1958

Vrij snel na de Japanse capitulatie en het uitroepen van de Republik Indonesia in augustus 1945 verschijnen er op diverse plaatsen Nederlandstalige gestencilde nieuwsbulletins om aan de lees- en nieuwshonger van geÔnterneerden en veelal geÔsoleerde Nederlanders tegemoet te komen.
Vooroorlogse tijden keren niet terug. De Republik is een niet meer weg te denken realiteit. Het Indonesisch is voortaan een officiŽle taal en de politieke en militaire situatie, geld- en materiaalgebrek, papierschaarste en het wegvallen van abonnees en adverteerders maken het uitgevers en hoofdredacteuren zeer lastig hun vooroorlogse kranten en tijdschriften weer het licht te doen zien.
De Nederlands-Indische Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) doet er alles aan om in 1945 media in handen te krijgen en kundige en 'betrouwbare' journalisten in te zetten om de berichtgeving weer op gang te krijgen. In de jaren 1945-1947 verschijnen er onder auspiciŽn van de RVD overal in de archipel nieuwsbulletins, kranten en tijdschriften. Vanaf 1947 worden ook niet-regeringsgebonden Nederlandstalige persorganen uitgegeven. Zowel vooroorlogse als 'nieuwe' journalisten vullen de kolommen van deze bladen tot 1958.