Webtentoonstelling - Van ethische richting naar verrechtsing, 1905-1930

In 1901 wordt voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis gesproken van een 'zedelijke roeping' jegens de bevolking van Indië. De 'ethische richting' is geboren. Menig Indisch-Nederlandse krant springt in de bres voor de emancipatie van de Indische bevolking en propageert verbetering van het onderwijs als een van de belangrijkste middelen hiertoe.
De 'ethische richting' is de motor van een snel opkomend Indonesisch nationalisme, dat tot maatschappelijke en politieke conflicten leidt. De jaren tien en twintig tonen een sterke groei van kranten, tijdschriften, politieke organen en 'verenigingsblaadjes'. Na de communistische opstanden (1926-1927) staat de prille toenadering tussen 'blank en bruin' onder druk. Nationalistische leiders worden opgepakt en gedeporteerd. Nederlanders, ook journalisten, trekken zich nog meer terug in eigen kring en sluiten zich in groten getale aan bij het 'blanke front'. Voorheen 'ethische' dagbladen als De Locomotief veranderen hun koers in de jaren twintig richting 'rechts'. Die verrechtsing zet zich in de jaren dertig door.