Webtentoonstelling - Proloog, 1860-1905

De geschiedenis van de negentiende-eeuwse Indische pers is er een van oplaaiende conflicten tussen kranten die streven naar vrije meningsuiting en de koloniale overheid die dat streven dwarsboomt. In de kleine Europese gemeenschappen zijn kranten vrijwel de enige uitlaatklep van de publieke opinie. Menig journalist ziet het als een roeping om te strijden voor een betere toekomst van en verzet zich tegen de misstanden in de kolonie.
Multatuli's aanklacht in zijn Max Havelaar (1860) geeft een krachtige impuls aan het protest tegen de uitwassen van het Cultuurstelsel, dat in 1870 wordt afgeschaft.
De Indische pers komt niet primair op voor de belangen van de inheemse bevolking, maar voor die van het bedrijfsleven, ervan overtuigd dat daarmee als vanzelf het belang van de 'inlander' wordt gediend.