Webtentoonstelling - Van verrechtsing naar oorlog, 1930-1942

De Opmarsch, 26 september 1936
De Opmarsch
26 september 1936
Vestigingsplaats redactie: Semarang
Jaar eerste uitgave: 1936

De NSB wint in de jaren dertig aan populariteit in Nederlands-IndiŽ. Op vele plaatsen in de archipel worden NSB-kringen opgericht. De Opmarsch is het blad van de kring Semarang en Djokja.
De Indische afdelingen van de NSB zijn niet direct op de koloniale samenleving gericht, maar op vermeerdering van macht in het moederland om op deze wijze hun invloed in Nederlands-IndiŽ te kunnen laten gelden. In het voorpagina-artikel 'Te midden van overvloed bittere armoede' wordt met volksgenoten bedoeld: Nederlanders. De komst van de nieuwe, conservatieve Landvoogd A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer wordt toegejuicht door de NSB.