Webtentoonstelling - Van verrechtsing naar oorlog, 1930-1942

De Locomotief, 16 september 1936
De Locomotief
16 september 1936
Vestigingsplaats redactie: Semarang
Jaar eerste uitgave: 1851

Na het ontslag in 1926 van A.J. Lievegoed, sinds 1917 hoofdredacteur van De Locomotief, neemt de reactionaire W.G.N. de Keizer de leiding over van deze 'ethische krant' bij uitstek. Enige tijd later koopt De Keizer samen met C.W. Wormser De Locomotief.
De Keizer (1899-1974) laakt begin jaren dertig de in zijn ogen slappe houding van het Nederlands gouvernement ten aanzien van de 'nationalisten', verenigd in de Partai Nasional Indonesia (PNI). De landvoogden jhr.mr. B.C. de Jonge (1931-1936) en zijn opgvolger jhr.mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer zijn beiden conservatief. De komst van de nieuwe landvoogd is zeer belangrijk nieuws voor De Locomotief.