Webtentoonstelling - Proloog, 1860-1905

Het Centrum, 5 september 1902
Het Centrum
5 september 1902
Vestigingsplaats redactie: Djokjakarta
Jaar eerste uitgave: 1897

Het Centrum is in de jaren 1897-1903 een regionaal nieuws- en advertentieblad en 'OfficiŽel Orgaan van de Vereeniging van Jogjasche Landhuurders'. De nadruk ligt op nieuws uit de regio Midden-Java.
Hoofdredacteur J.H.B. Sauveur is kennelijk niet iemand die een eigen stempel kan of wil drukken op de krant. Zij is dan ook geen lang leven beschoren en in 1903 gaat zij samen met Mataram onder de titel Mataram (voorheen 'Het Centrum').
De lage abonnementsprijs en het plaatselijk nieuws trekken ook Indo-europese lezers. De oprichting van de eerste belangenorganisatie van Indo-europeanen in 1898 - de Indische Bond - haalt niet alleen de kolommen van Het Centrum, maar de krant spreekt ook haar steun hiervoor uit.