Webtentoonstelling - Proloog, 1860-1905

Bataviaasch Nieuwsblad, 21 november 1894
Bataviaasch Nieuwsblad
21 november 1894
Vestigingsplaats redactie: Batavia
Jaar eerste uitgave: 1885

P.A. Daum (1850-1898) richt in 1885 het Bataviaasch Nieuwsblad op. Daum schrijft dan al jaren kritisch over het koloniale bestuur. Nadat het bestuur hem in 1885 een verschijningsverbod oplegt voor zijn blad Het Indisch Vaderland (Semarang), wijkt hij uit naar Batavia.
Daums opvolger en 'leerling', hoofdredacteur Karel Zaalberg (1873-1928) zet zijn traditie van kritische en opiniërende journalistiek voort. Zaalberg, evenals Daum een journalist in hart en nieren en zelf Indo, is tot zijn overlijden in 1928 pleitbezorger voor de Indo-europese gemeenschap en is nauw betrokken bij de nationalistische beweging.
Behalve opinievormend, is het Bataviaasch Nieuwsblad aantrekkelijk voor adverteerders vanwege zijn uitgebreide nieuwsgaring en de door zakenkringen gelezen beursberichten. In het begin van de twintigste eeuw stijgt het aantal abonnees snel.