Informatie over krant of tijdschrift


Titel:   ANITA
 
Ondertitel:   Orgaan van de Vereeniging algemene tentoonstelling van Nederlandsch-Indische landbouw, veeteeltvisscherij, handel- en nijverheid
 
Plaats:   Soerabaja
 
Verschijningsjaren:   -1916-1919-