Informatie over krant of tijdschrift


Titel:   Algemeen Advertentieblad voor Soerabaia, Oosthoek en Buitenbezittingen
 
Plaats:   Soerabaja
 
Verschijningsjaren:   1878