Informatie over krant of tijdschrift


Titel:   Advertentieblad voor Soerabaia, Java's Oosthoek, het eiland Madura en den Molukschen Archipel
 
Plaats:   Soerabaja
 
Verschijningsjaren:   1874