Bladeren op kranten en tijdschriften

De kranten en tijdschriften hier opgenomen bevinden zich in verschillende collecties in Nederland. Als een titel in de collecties van het Persmuseum en/of het IISG voorkomt, dan wordt dat vermeld.
Veel titels bevinden zich - ook - in de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). U kunt online zoeken in de catalogi van deze instellingen.

Klik op een titel voor meer informatie.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Krant of tijdschrift
De Baanbreker
Bali en Lombokbode
De Balikpapan Courant (I)
De Balikpapan Courant (II)
Bandjermasinsch Nieuwsblad
De Bandoenger
Bandoengs Nieuw(tje)sblad
Bandoengsch Preanger advertentieblad
De Bandoengsche Huisvrouw
De Bandoengse Huisvrouw
De Bandoengse school
Bangka Bode
Bangoen
De Banier
Bantam
De Banten-bode
Batara Indra
Bataviaa(n)sch effectenblad
Bataviaasch Advertentieblad (I)
Bataviaasch Advertentieblad (II)
Bataviaasch Handelsblad (I)
Bataviaasch Handelsblad (ll)
Bataviaasch Marktbericht en Prijs-courant
Bataviaasch Nieuwsblad
Bataviaasch Nieuwsblad Mail
Bataviasche Courant
Bataviasche Courant (Gouvernementskrant)
Bataviasche Koloniale Courant
Bataviase Nouvelles
De Bedrijfscourant
De Bedrijfsgids
Berichten uitgaande van de anti-opiumvereeniging
Berita
Besoekisch Nieuwsblad
Bestuurs-vraagstukken
De Beweging
Bišng-Lala
BIAR
Bijblad tot het Samarangsch Advertentieblad
Bijblad van de Nieuwsbode, Dagblad van Soerabaya
Bijblad voor de Aankondigingen in het Schrift van alle NatiŽn
Bijvoegsel der Javasche Courant
Bioscoop Courant
BIPGS
Blaadje voor het volkscredietwezen
Het Blad der Javaantjes
Blijf op de hoogte (I)
Blijf op de hoogte (II)
De Blindengids
De Blindengids van Nederlandsch-IndiŽ
Boedi Oetomo
Het Bondsblad
Bondsblad
Borneo Advertentieblad
Borneo Post
Borneo's Nieuwsblad
Bramartani
De Buitenzorg Post
Buitenzorgs(ch) Dagblad
Buitenzorgsch Weekblad
Buitenzorgsch Weekblad
Buku Baru / Het Nieuwe Boek
Bulletin van de Nieuwe Courant
Bulletin van den Bond van Geneesheeren in Nederlandsch-IndiŽ